หัวฉีดน้ำดับเพลิงฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้ ทำด้วยทองเหลือง (สำหรับ FIRE HOSE RACK) (FOG NOZZLE)


หัวฉีดน้ำดับเพลิงฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้ ทำด้วยทองเหลือง (สำหรับ FIRE HOSE RACK) (FOG NOZZLE)

0.00 ฿

ขนาดสินค้า :
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว

ล้างค่า