สายส่งน้ำดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน

0.00 ฿

คุณสมบัติ :  ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลี่เอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE
สีแดงทนต่อแรงอัดดันของน้ำได้สูง ป้องกันเชื้อรา
ขนาดสินค้า :
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร

ล้างค่า