ถุงมือป้องกันสารเคมี โซเวนท์ สารทำละลาย H3000, H3300

0.00 ฿

Brand :  DAILOVE
Model : H3000, H3300
Standards :
ceen388en4200en374-1
คุณสมบัติ :
– ถุงมือคอนตอนเคลือบ POLYURETHANE ใช้สำหรับป้องกันน้ำมัน โซเวนท์ สารทำละลายเข้มข้น
เช่น METHYL ETHY KETON, TRICHLORO ETHYLENE และ TULUENE
– มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
– H3000#L ยาว 26 ซม. หนา 1 มม.
– H3300#L ยาว 33 ซม. หนา 1 มม.

ล้างค่า