ถุงขยะสีดำ

0.00 ฿

ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
– 15-GBBL-18X20 ถุงขยะสีดำขนาด 18″X20″
– 15-GBBL-24X28 ถุงขยะสีดำขนาด 24″X28″
– 15-PDGN-R ถุงขยะสีดำขนาด 24″X30″
– 15-GBBL-28X36 ถุงขยะสีดำขนาด 28″X36″
– 15-GBBL-30X40 ถุงขยะสีดำขนาด 30″X40″
– 15-GBBL-36X45 ถุงขยะสีดำขนาด 36″X45″
– 15-GBBL-40X60 ถุงขยะสีดำขนาด 40″X60″
– 15-GBBL-45X60 ถุงขยะสีดำขนาด 45″X60″

ล้างค่า