ตะขอแขวนเครื่องมือเหล็ก – ตะขอเดี่ยว ยาว 25 มม.

Brand : TOOLMAX
Model : SH-02
Size :  25 มม.
คุณสมบัติ :
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ