ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว แบบมาตรฐานอังกฤษ (INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)


ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว แบบมาตรฐานอังกฤษ (INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)

0.00 ฿

ประเภทสินค้า :  ชนิดทองเหลือง, ชนิดอลูมิเนียม
ขนาดสินค้า :
ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว
ขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว
ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว

ล้างค่า