ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

0.00 ฿

คุณสมบัติ : ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาด
เมื่อหัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน
ขนาดสินค้า :
ขนาดทางน้ำเข้า 3” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25”
ขนาดทางน้ำเข้า 4” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25”

ล้างค่า