อุปกรณ์ควบคุมการหกรั่วไหลของของเหลว


 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28623

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28623
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากวัสดุโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 49 นิ้ว  x  ลึก 25 นิ้ว  x  สูง 18 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28655

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28655
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากวัสดุโโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 49 นิ้ว  x  ลึก 25 นิ้ว  x  สูง 5 1/2 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28636

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28636
  คุณสมบัติ :
  – สีเหลืองของพาเลจมีจุดเด่นทำให้มองเห็นได้ง่าย เหมาะสำหรับแบ่งกลุ่ม สารเคมีที่วางได้
  – ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – กว้าง 49 นิ้ว  x  ลึก 49 นิ้ว  x  สูง 10 1/4 นิ้ว
  – มีท่อระบายน้ำ

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28673

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28673
  คุณสมบัติ :
  -ทำมาจากวัสดุโโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  -ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  -โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  -สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  -กว้าง 55 นิ้ว  x  ลึก 55 นิ้ว  x  สูง 9 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28659

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28659
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 73 นิ้ว  x  ลึก 49 นิ้ว  x  สูง 5 1/2 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28672

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28672
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากวัสดุโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 55 นิ้ว  x  ลึก 45 นิ้ว  x  สูง 9 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28661

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28661
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 97 นิ้ว  x  ลึก 49 นิ้ว  x  สูง 5 1/2 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ชั้นสำหรับจ่ายสาร Dispensing Shelf รุ่น 28671

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28671
  คุณสมบัติ :
  – รับน้ำหนักได้ 27 กก.
  – ยึดอย่างหนาแน่นอยู่กับชั้นวาง เพื่อให้สะดวกในการจ่ายสารจากถังที่อยู่ชั้นบน

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้นสีฟ้า รุ่น 28667

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28667
  คุณสมบัติ :
  – ถูกออกแบบมาให้ยึดถังได้ 2 ใบ ฐานรองเคลื่อนย้ายได้สะดวก เมื่อยังไม่มีถัง
  – ระบบมีช่องรองรับการหกล้นแบบเปิด ที่บริเวณใต้ฐาน ช่วยให้สามารถทำความสะอาดหรือมองเห็นสารอันตรายที่หกล้นได้ง่ายและรวดเร็ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28658

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28658
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 73 นิ้ว  x  ลึก 49 นิ้ว  x  สูง 5 1/2 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้นสีเหลือง รุ่น 28666

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28666
  คุณสมบัติ :
  – ถูกออกแบบมาให้ยึดถังได้ 2 ใบ ฐานรองเคลื่อนย้ายได้สะดวก เมื่อยังไม่มีถัง
  – ระบบมีช่องรองรับการหกล้นแบบเปิด ที่บริเวณใต้ฐาน ช่วยให้สามารถทำความสะอาดหรือมองเห็นสารอันตรายที่หกล้นได้ง่ายและรวดเร็ว

  0.00 ฿
 • ทางลาดขนย้ายสีเหลือง รุ่น 28620

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28620
  คุณสมบัติ :
  – ช่วยให้การขนย้ายถังที่มีน้ำหนักมาก  ขึ้นลงฐานทำได้ง่ายขึ้น
  – พื้นผิวของทางลาดที่มีซี่ป้องกันการสะดุด ช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
  – ทางลาดนี้ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานได้ทุกทาง และฐานทุกขนาด
  – ผู้ใช้สามารถผสม-ผสานฐานแบบ สำหรับ 2 4 6 หรือ 8 ถัง เข้าด้วยกันได้ตามความต้องการ
  – กว้าง 48 นิ้ว  x  ลึก 59.75 นิ้ว  x  สูง 11.25 นิ้ว

  0.00 ฿
 • พาเลจพร้อมประตูกั้น DrumSheds

  Brand :  JUSTRITE
  Model :
  – 28675 พาเลจพร้อมประตูกั้น 2 DrumSheds
  – 28676  พาเลจพร้อมประตูกั้น 4 DrumSheds
  คุณสมบัติ :
  – เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี
  – ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีนแข็งแรงทนทาน
  – มีประตูแบบม้วนขึ้น เพื่อให้สามารถเปิดได้จากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่องประตูกว้างถึง 1321 มม
  – มีส่วนประกอบเพื่อรักษาความปลอดภัย คือ การยึดเกาะพื้นผิว มีตะขอเกี่ยวด้านในเพื่อป้องกันแรงลม
  – มีช่องสำหรับรถยกฟอร์กลิฟต์ทั้งด้านหน้าและหลัง ช่วยให้ง่ายต่อการย้ายที่
  – จัดส่งให้ลูกค้าแบบประกอบแล้ว
  – มีขนาดบรรจุ 2 ถัง และ 4 ถัง

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28657

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28657
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 49 นิ้ว  x  ลึก 49 นิ้ว  x  สูง 5 1/2 นิ้ว

  0.00 ฿
 • ตะแกรงป้องกันการหกล้น รุ่น 28635

  Brand :  JUSTRITE
  Model : 28635
  คุณสมบัติ :
  – ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี
  – ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ 200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่นๆ
  – โครงสร้างที่ไม่มีรอยต่อ ขจัดปัญหาการรั่วไหล
  – สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย สีดำของผลิตภัณฑ์ยังช่วยซ่อนครอบสกปรก
  – กว้าง 49 นิ้ว  x  ลึก 49 นิ้ว  x  สูง 10 1/4 นิ้ว

  0.00 ฿