อุปกรณ์เสริม Emergency Light และป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน