• EC-01 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบน้ำมันและสนิม

  Brand : ECO-CLEAN
  ขนาดสินค้า
  :
  – ขนาด 1 ลิตร
  – ขนาด 4 ลิตร
  – ขนาด 20 ลิตร
  รายละเอียดสินค้า
  สามารถขจัดคราบน้ำมัน สนิม และ อ๊อกไซต์ที่บริเวณพื้นผิวโลหะ อโลหะ ยาง และ พลาสติก ฯลฯ เหมาะสำหรับการเตรียมพื้นผิวโลหะสำหรับ เคลือบสี หรือชุดเคลือบต่าง ๆ
  – ไม่กัดกร่อนพื้นผิวโลหะ หรือ วัสดุที่ทำความสะอาด
  – ไม่ติดไฟ ไม่มีสารระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และผู้ใช้งาน
  – สามารถผสมน้ำได้ง่าย ไม่แยกชั้น
  – สามารถใช้ได้อุณหภูมิสูงได้ถึง 90 องศา
  – สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างทุก ๆ ชนิดได้
  – ไม่ก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม
  วิธีการใช้งาน
  – สามารถใช้ผสมน้ำ ในอัตราส่วน น้ำยา 1 ส่วน : น้ำ 1 – 30 ส่วน ตามสภาพความเข้มข้นของสิ่งสกปรกบนชิ้นงาน
  – ถ้าต้องการขจัดคราบสนิม หรือ อ๊อกไซต์ ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 : 5
  – ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เท่า ตามลักษณะงาน และความสกปรกที่ฝั่งแน่
  – ใช้ฉีด พ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 – 30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

  0.00 ฿
 • EC-02 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบน้ำมันและไขมัน

  Brand : ECO-CLEAN
  ขนาดสินค้า
  :
  – ขนาด 1 ลิตร
  – ขนาด 4 ลิตร
  – ขนาด 20 ลิตร
  รายละเอียดสินค้า
  เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ที่นำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน หรือไขมัน ให้หลุดออกจากพื้นผิวชิ้นงาน และยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และธรรมชาติเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท เช่น ล้างชิ้นงานเพื่อประกอบ ล้างเพื่อชุบเคลือบสี ฯลฯ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างได้
  – สามารถขจัดคราบน้ำมัน จารบี และไขมันต่าง ๆ ให้หลุดจากผิวชิ้นงานได้เป็นอย่างดี
  – ใช้ได้กับโลหะ อโลหะ ยาง และพลาสติกทุก ๆ ชนิด
  – ไม่กัดกร่อนพื้นผิวโลหะ หรือ วัสดุที่ทำความสะอาด
  – สามารถป้องกันสนิม และอ๊อกไซต์ ที่พื้นผิวของชิ้นงานได้
  – ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้ใช้งาน
  – ไม่ติดไฟ ไม่มีสารระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และผู้ใช้งาน
  – สามารถผสมน้ำได้ง่าย ไม่แยกชั้น
  – สามารถใช้ได้อุณหภูมิสูงได้ถึง 90 องศาเซลเซียสได้
  – สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างทุก ๆ ชนิดได้
  – ไม่ก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม
  วิธีการใช้งาน
  – สามารถใช้ผสมน้ำ ในอัตราส่วน น้ำยา 1 ส่วน : น้ำ 1 – 30 ส่วน ตามสภาพความเข้มข้นของสิ่งสกปรกบนชิ้นงาน
  – ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เท่า ตามลักษณะงาน และความสกปรกที่ฝั่งแน่น
  – ใช้ฉีด พ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 – 30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

  0.00 ฿
 • EC-15 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

  Brand : ECO-CLEAN
  ขนาดสินค้า :
  – ขนาด 1 ลิตร
  – ขนาด 4 ลิตร
  – ขนาด 20 ลิตร
  รายละเอียดสินค้า
  – สามารถกำจัดคราบสกปรก น้ำมัน ไขมัน ฝุ่นละออง เขม่า บนเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ และพื้นโรงงาน พื้นสำนักงาน โดยผสมน้ำในอัตราส่วน 1:50 แล้วทำความสะอาดตามลักษณะงานโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ฉีด จุ่ม พ่น เช็ด ถู ฯลฯ
  – การล้างเครื่องจักร, เครื่องยนต์ ให้ผสมน้ำฉีด พ่น ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วใช้ผ้า แปรง ตลอดจนอุปกรณ์ ทำความสะอาดที่เหมาะสมเช็คถูจนสะอาด (อาจทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำสะอาด และผ้าแห้งอีกครั้งก็ได้)
  – การทำความสะอาดพื้น พื้นสำนักงาน พื้นโรงงาน หรือพื้น Epoxy พื้น อีพร็อกซี่ ให้ผสมน้ำได้ตามความต้องการ หรือตามลักษณะงาน และความสกปรกที่ฝั่งแน่น – – ใช้ฉีด พ่น แปรง หรือผ้าเช็ดถูตามความสะดวก จะทำให้พื้นผิวสะอาดโดยแท้จริง
  – ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
  – สามารถใช้ได้อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส
  – ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
  วิธีการใช้งาน
  – คราบพื้นโรงงาน พื้นสำนักงาน และทำความสะอาดเครื่องจักรล้างเครื่องจักร อัตราส่วน 1:10 หรือ 1:20
  – พื้นสำนักงานทั่วไป 1:50
  – ผ้าสกปรก หรือเปื้อนคราบน้ำมัน 1:20

  0.00 ฿