• %e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87

  ถุงขยะสีเหลือง

  ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีเหลืองขนาด 18″X20″
  – 15-GBYL-24X28 ถุงขยะสีเหลืองขนาด 24″X28″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีเหลืองขนาด 24″X30″
  – 15-GBYL-28X36 ถุงขยะสีเหลืองขนาด 28″X36″
  – 15-GBYL-30X40 ถุงขยะสีเหลืองขนาด 30″X40″
  – 15-GBYL-36X45 ถุงขยะสีเหลืองขนาด 36″X45″
  – 15-GBYL-40X60 ถุงขยะสีเหลืองขนาด 40″X60″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีเหลืองขนาด 45″X60″

 • %e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87

  ถุงขยะสีแดง

  ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
  – 15-GBRE-18X20 ถุงขยะสีแดงขนาด 18″X20″
  – 15-GBRE-24X28 ถุงขยะสีแดงขนาด 24″X28″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีแดงขนาด 24″X30″
  – 15-GBRE-28X36 ถุงขยะสีแดงขนาด 28″X36″
  – 15-GBRE-30X40 ถุงขยะสีแดงขนาด 30″X40″
  – 15-GBRE-36X45 ถุงขยะสีแดงขนาด 36″X45″
  – 15-GBRE-40X60 ถุงขยะสีแดงขนาด 40″X60″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีแดงขนาด 45″X60″

 • %e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2

  ถุงขยะสีชา

  ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
  – 15-GBLB-18X20 ถุงขยะสีชาขนาด 18″X20″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีชาขนาด 24″X28″
  – 15-GBLB-24X30 ถุงขยะสีชาขนาด 24″X30″
  – 15-GBLB-28X36 ถุงขยะสีชาขนาด 28″X36″
  – 15-GBLB-30X40 ถุงขยะสีชาขนาด 30″X40″
  – 15-GBLB-36X45 ถุงขยะสีชาขนาด 36″X45″
  – 15-GBLB-40X60 ถุงขยะสีชาขนาด 40″X60″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีชาขนาด 45″X60″

 • %e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7

  ถุงขยะสีเขียว

  ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
  – 15-GBGR-18X20 ถุงขยะสีเขียวขนาด 18″X20″
  – 15-GBGR-24X28 ถุงขยะสีเขียวขนาด 24″X28″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีเขียวขนาด 24″X30″
  – 15-GBGR-28X36 ถุงขยะสีเขียวขนาด 28″X36″
  – 15-GBGR-30X40 ถุงขยะสีเขียวขนาด 30″X40″
  – 15-GBGR-36X45 ถุงขยะสีเขียวขนาด 36″X45″
  – 15-GBGR-40X60 ถุงขยะสีเขียวขนาด 40″X60″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีเขียวขนาด 45″X60″

 • %e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2

  ถุงขยะสีฟ้า

  ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 18″X20″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 24″X28″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 24″X30″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 28″X36″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 30″X40″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 36″X45″
  – 15-GBBU-40X60 ถุงขยะสีฟ้าขนาด 40″X60″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีฟ้าขนาด 45″X60″

 • %e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b3

  ถุงขยะสีดำ

  ขนาดสินค้า พร้อมรหัสสินค้า :
  – 15-GBBL-18X20 ถุงขยะสีดำขนาด 18″X20″
  – 15-GBBL-24X28 ถุงขยะสีดำขนาด 24″X28″
  – 15-PDGN-R ถุงขยะสีดำขนาด 24″X30″
  – 15-GBBL-28X36 ถุงขยะสีดำขนาด 28″X36″
  – 15-GBBL-30X40 ถุงขยะสีดำขนาด 30″X40″
  – 15-GBBL-36X45 ถุงขยะสีดำขนาด 36″X45″
  – 15-GBBL-40X60 ถุงขยะสีดำขนาด 40″X60″
  – 15-GBBL-45X60 ถุงขยะสีดำขนาด 45″X60″