ร่วมงานกับเรา


 

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Content Management & Sourcing Division Manager

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ

ตำแหน่ง Assistant Department Manager_Delica

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ

ตำแหน่ง Sales Staff

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ

ตำแหน่ง Network Operation – Senior Department Manager

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ